Od godz. 9.00 odwiedziny chorych z komunią świętą.

Spotkanie kandydatów na ministrantów