Poświęcenie nagrobka ś.p. ks. Józefa na cmentarzu na Wilkowyi.

Poświęcenie nagrobka ś.p. ks. Józefa na cmentarzu na Wilkowyi.