SCHOLA

Próby scholi odbywają się od w każdą niedzielę o godz.11.00 w kościele.

Na czas pandemii spotkania scholi zostały zawieszone

Zapraszamy wszystkich, którzy śpiewem chcą wielbić Boga.

Dziecięca Schola przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie ubogaca pieśnią Msze Święte i nabożeństwa. Grupa dziecięca powstała w 2017 roku, skupia min. dzieci pragnące śpiewem wielbić Boga, a przy okazji rozwijać pasję śpiewania i zarażać nią innych.

Swoim śpiewem chcemy się modlić i sprawiać aby Eucharystia była przeżywana w sposób wyjątkowy, bo jak wszyscy wiemy powtarzając za św. Augustynem:

„Kto śpiewa ten się modli podwójnie” – Bis orat, qui cantat (łac.)

OAZA DZIECI BOŻYCH

Na czas pandemii spotkania oazy zostały zawieszone

MŁODZIEŻ

Niech zstąpi duch Twój ….
Przygotuj się do sakramentu bierzmowania.

CARITAS PARAFIALNY ZESPÓŁ

Parafialny Zespół Caritas służy i organizuje pomoc dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej parafii. Koło podejmuje rozliczne działania lokalne w celu zdobycia funduszy na pomoc swoim podopiecznym.

Zespół Caritas w naszej parafii (opis znajdziesz tutaj)

zobacz zdjęcia

Wpłaty 1 % podatku można dokonywać na Konto:P1670506
CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Tel. (0-17) 852 16 58, Tel./fax (0-17) 852 86 60
Numer konta:
Bank PKO BP I/O w Rzeszowie
07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

CARITAS „Bliźni w potrzebie” jest Organizacją Pożytku Publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000251723

AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka powołana została na początku XX wieku (11.VI.1907) przez Papieża Piusa X. Jest stowarzyszeniem osób świeckich, współpracujących z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Krótka historia powołania Akcji Katolickiej:

Wiek XIX oraz początek wieku XX to okres szybkiego postępu technicznego, a jednocześnie dużego kryzysu gospodarczego i politycznego. Europa ogarnięta była falą rewolucji jak rewolucja francuska w 1830 i 1870 r., Wiosna Ludów w latach 1848-1849 ( która ogarnęła niemal cała Europę), wielka rewolucja socjalistyczna w Rosji w 1917 r., rewolucja w Niemczech w 1918 r., I-sza Wojna Światowa w latach 1914-1918. Powstały nowe prądy ideologiczne – socjalizm, komunizm, faszyzm – które na szeroką skalę prześladowały Kościół, głoszono nowe prądy myślowe i naukowe jak marksizm, leninizm, darwinizm, preferowano materialistyczny pogląd istnienia świata i ładu społecznego. Odrzucano dogmat wiary w Boga i prowadzono na wielką skalę walkę z nauką Kościoła, jako przeszkodą w rozwoju nauk społecznych i postępu technicznego. Prowadzono ateizację, laicyzację i sekularyzację życia społecznego, dobra kościelne konfiskowano, kościoły zamykano, niszczono lub przeznaczano na muzea, magazyny lub inne cele. Katolików prześladowano, kapłanów więziono ( wielu kapłanów poniosło śmierć). Wobec niewystarczającej ilości kapłanów i zagrożenia dla Kościoła, Papież Pius X zwrócił się do ludzi świeckich, aby z pomocą hierarchii kościelnej włączyli się w pracę apostolską Kościoła. Za faktycznego twórcę stowarzyszenia uważa się jednak Papieża Piusa XI, który w dniu 13.XI.1928 r. wydał odpowiednie dokumenty i rozporządzenia.

W Polsce Akcja Katolicka powołana została podczas Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu, w dniu 25.VI.1930 r. i przed II-gą Wojną Światową liczyła około 750 tys. osób. Działania wojenne przerwały działalność Akcji Katolickiej, a po wojnie władze komunistyczne dekretem z dnia 25.VIII.1949 r. zakazały jej działalności. Na prośbę Papieża Jana Pawła II, skierowaną do biskupów polskich w 1993 r., działalność Akcji Katolickiej w Polsce została wznowiona i obecnie działa we wszystkich diecezjach.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii liczy 10 członków i spotyka się w drugi czwartek każdego miesiąca. Na spotkaniach omawiamy różne sprawy związane działalnością Akcji Katolickiej w diecezji rzeszowskiej, sytuację Kościoła w kraju i na świecie oraz różne sprawy parafialne. Czas Bożego Narodzenia i Wielkanocy są okazją do spotkania przy stole, przy którym wspominamy ludową tradycję i śpiewamy pieśni religijne.

Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym i wszystkich chętnych parafian zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach.

AK Diecezji Rzeszowskiej

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK (krąg tworzy 4-7 małżeństw), aby sobie wzajemnie pomagać.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
• dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku,
• modlitwa – dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca,
• formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne – zobowiązania (dary):
• codzienna modlitwa osobista,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
• uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej.

Materiały zaczerpnięte z zasad Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie

W naszej parafii Krąg Rodzin funkcjonuje od 2013 roku, liczy obecnie 6 małżeństw. Krąg angażuje się w życie parafii, na spotkaniach omawiane są również bieżące jej potrzeby, m.in. członkowie Kręgu posługują w liturgii słowa podczas wspólnych Mszy świętych. Za przyczyną członków kręgu Rodzin powstała strona WWW parafii.

Obecnie (2021r.) nasz krąg przechodzi powtórnie okres pilotażu, aby umożliwić nowym parom uczestnictwo w Kręgu. Zaprasamy serdecznie nowe pary małżeńskie do uczestnictwa. Kontakt tel. 602 176 131

Odwiedź Stronę Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej

Oraz Duszpasterstwo Małżeństw

DUSZPASTERSTWO
MAŁŻEŃSTW

W ramach duszpasterstwa małżeństw organizowane są rekolekcje, warszaty, randki małżeńskie, nauka tanga.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

randka-malzenska.pl

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Parafialny Zespół Caritas służy i organizuje pomoc dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej parafii. Koło podejmuje rozliczne działania lokalne w celu zdobycia funduszy na pomoc swoim podopiecznym.

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym” św. Jan Paweł II

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W SOBOTY:

  • o godz. 15.00 grupa młodsza
  • o godz. 18.30 grupa starsza.

Liturgiczna Służba Ołtarza Załęże jest obecna również na FACEBOOK

 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić.
Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to.” – bł. Ignacy Kłopotowski

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Róża Różańcowa
jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Każdy członek RR:

  • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
  • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
  • przez miesiąc modli się w jednej i tej samej intencji.

Organizacja:

  • zmiana Tajemnic i intencji następuje co miesiąc, na spotkaniach Róż Różańcowych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz 7.45

Szczypta historii różańca:

Prekursorem tajemnic różańcowych jest bł. Dominik z Prus, mnich kartuski z klasztoru w Trewirze. W 1409 roku podzielił życie Jezusa i Maryi na 50 tajemnic od Zwiastowania Pańskiego do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Na zakończenie każdego Zdrowaś kończącego się na słowie „…Jezus”, dodał klauzulę. Różaniec ułożony przez bł. Dominika składał się z 50 tajemnic i 50 Zdrowaś.

Po Soborze Trydenckim św. Pius V, zatwierdził Różaniec Najświętszej Maryi Panny w całym Kościele, określając podział na 3 części (radosną, bolesną, chwalebną) i ustalając ostatecznie tajemnice różańcowe. Zwrócił uwagę na to, że tajemnice różańcowe należy medytować.

Do Polski modlitwę różańcową miał sprowadzić i propagować wśród wiernych św. Jacek Odrowąż, dominikanin.

Różaniec zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku, nie zmienił się, aż do początku XXI wieku w związku z rozszerzeniem jakie zaproponował bł. Jan Paweł II, wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16 października 2002 roku Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae“. Mimo, że odmawianie tajemnic światła bł. Jan Paweł II przedstawił jako propozycję, to inicjatywa papieża została bardzo dobrze przyjęta w całym Kościele i jest powszechnie praktykowana.

Różaniec:

jest modlitwą Maryjną, tj. duchowo jednoczącą chrześcijanina z osobą Matki Jezusa. Kościół katolicki rozumie tę maryjność Różańca w takim sensie, że wierni modląc się na Różańcu jednoczą się w duchu świętych obcowania z Matką Bożą. Razem z Nią trwając w obecności Bożej, kontemplują Jezusa Chrystusa. Bł. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako „odmawiała Różaniec“, dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy.

Modlitwy używane w Różańcu są modlitwami biblijnymi, ponieważ są zdaniami wyjętymi z Ewangelii „Zdrowaś“ – Łk 1, 28 – 45; Ojcze nasz – Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4. Dlatego „Zdrowaś“, to modlitwa najważniejsza po „Ojcze nasz“. „Zdrowaś jest chronologicznie wcześniejsza od „Ojcze nasz“, bo powstała jeszcze przed narodzeniem Jezusa, który później nauczył Apostołów modlitwy „Ojcze nasz“.

Żywy Różaniec:

Powstał w XIX wieku jako międzynarodowy ruch religijny założony przez Pauline – Marie Jaricot . Ma on charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 5 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego, czyli Różańca Rodzinnego.

Dla lepszego poznania i zachęty kilka cytatów na temat Różańca Świętego :

„Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych.”

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.”

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. Różaniec to Skarb, który należy odkryć”.
Jan Paweł II

„Różaniec jest duchową „bronią” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie.”
Benedykt XVI

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.”
św. Jan Bosko

„Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.”

„Różaniec jest szczególnie ważny dla tych, którzy pracują umysłowo lub studiują. Gdyż owe pozornie monotonne szczebiotanie dzieci do swej Matki w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny niszczy wszelki zarodek próżności i pychy.”
św. Josemaría Escrivá

„Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego tym więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, więcej dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go.”
bł. Ignacy Kłopotowski

„Na nowo odkryjmy w różańcu siłę. Weźmy różaniec do ręki mocno i z ufnością (…). Różaniec biorę do ręki i w duchu – poprzez intencje – różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża – przyjdzie ratunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wielu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczytać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu”.
Służebnica Boża Anna Jenke

„Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…”
Ks. Stefan Kard. Wyszyński

W naszej Parafii istnieje 12 Kół Żywego Różańca, które spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św.

1. Św. Andrzeja Boboli – p. Edwarda Nosal
2. Św. S. Faustyny – P. Stanisławy Ziemniak
3. Św. Weroniki – P. Bronisława Kudła
4. NMB N Pomocy – P. Zuzanny Kozioł
5. Św. Floriana – P. Bronisława Dec
6. Św. Kazimierza – P. Władysława Mazur
7. Św. Stanisława Kostki – P. Henryka Porady
8. Św. Marii Magdaleny – P. Marty Czarnik
9. Św. Rity – P. Janiny Błaszkowicz
10. Św. Jadwigi – P. Haliny Nosal
11. MB Fatimskiej – P. Janiny Myśliwiec
12. Św. Bernadety – P. Agaty Fila

Zmiana Tajemnic Różańcowych 8 lutego 2015r. Zobacz zdjęcia

WSPÓLNOTA DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie powstała 30 października 2015r. Opiekunem duchowym został ks. proboszcz Józef Kandefer.

Od dnia 6 listopada 2015r. wspólnota spotyka się na cotygodniowej adoracji w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej. Adoracja trwa około jednej godziny. W styczniu 2016r. Wspólnota została zgłoszona do Centrali Wspólnot w Krakowie, gdzie została oficjalnie zarejestrowana. Wspólnota posiada swój proporzec, na którym znajduje się Znak Wspólnoty, nazwa miejscowości oraz parafii.

Intronizacja NSPJ stanowi wybór Jezusa w tajemnicy Jego Serca, to życie według Bożego Serca, to królowanie Jezusa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Intronizacja to uznanie Jezusa Królem przez świadome i dobrowolne porzucenie grzechów. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa. Z miłości do Jezusa pragniemy żyć zgodnie z prawem Bożym. Postanawiamy w pełni się nawrócić do Boga i skutecznie walczyć z własnym grzechem, aby Bóg mógł królować w naszym życiu.
CZYTAJ WIĘCEJ