OGŁOSZENIA

Rok Świętego Józefa

PATRIS CORDE | List apostolski Papieża Franciszka kliknij aby posłuchać

AKT ZAWIERZENIA DIECEZJI I PARAFII ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
skromny Cieślo z Nazaretu,
przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i naszego Brata,
wejrzyj na Lud Boży pielgrzymujący na ziemi rzeszowskiej,
który dziś pragnie się Tobie zawierzyć.
Czuły Ojcze, który bez stawiania warunków
przyjąłeś do siebie Maryję i Jej Dziecię,
zawierzamy Tobie ten moment historii świata i Kościoła,
naszej diecezji i parafii,
w którym przychodzi nam przeżywać naszą wędrówkę wiary.
Prosimy, byśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu,
podobnie jak Ty, potrafili z odwagą przyjąć
wszystkie wydarzenia naszego czasu,
których zbawczego znaczenia często do końca jeszcze nie rozumiemy.
Prosimy Cię, byśmy z Twoją pomocą i za twoim przykładem,
z odwagą i ufnością potrafili przyjąć naszą kruchość i bezradność.
Prosimy Cię, abyśmy z szacunkiem i delikatnością,
bez wykluczenia i osądzania,
byli gotowi przyjąć każdego człowieka jak siostrę i brata.
Święty Józefie, opiekunie nieszczęśliwych i potrzebujących,
wygnańców i cierpiących, ubogich i umierających,
ucz nas tej samej troski i odpowiedzialności za każdego człowieka,
z jaką Ty otoczyłeś Dziecię i Jego Matkę.
Ojcze twórczej odwagi,
spoglądamy dziś także w przyszłość pełną wyzwań,
które będziemy musieli podjąć,
aby przezwyciężyć bolesne skutki trwającej pandemii.
Prosimy Cię, byś uprosił nam łaskę prawdziwie boskiej kreatywności,
abyśmy tak jak Ty umieli przekształcić problem w szansę;
abyśmy nie poddawali się rezygnacji wobec trudności,
ale byli zawsze gotowi zrezygnować z naszych przyzwyczajeń,
opuścić bezpieczne schematy i wyjść na spotkanie każdego człowieka,
głosząc Dobrą Nowiną o czułej miłości Boga objawionej
w Twoim przybranym Synu,
a naszym Panu i Bracie, Jezusie Chrystusie.
Józefie, Cieślo z Nazaretu, człowieku pracy,
pomóż nam na nowo odkryć wartość pracy,
która jest uczestnictwem w dziele samego Boga.
Uproś nam łaskę zaangażowania w pracy nad sobą
oraz w codziennych obowiązkach,
byśmy nie uchylali się od wspólnego budowania nowych więzi rodzinnych i społecznych.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
wyjednaj nam łaskę ufności i odwagi.
Wyproś łaskę zapomnienia o sobie i zwracania się ku Bogu Ojcu,
byśmy jak Ty mogli wypełnić Jego wolę
i z Tobą cieszyć się wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

21 października, 2021

Nie ma żadnych wydarzeń na dziś!