OGŁOSZENIA

Rok Świętego Józefa

PATRIS CORDE | List apostolski Papieża Franciszka kliknij aby posłuchać

AKT ZAWIERZENIA DIECEZJI I PARAFII ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
skromny Cieślo z Nazaretu,
przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i naszego Brata,
wejrzyj na Lud Boży pielgrzymujący na ziemi rzeszowskiej,
który dziś pragnie się Tobie zawierzyć.
Czuły Ojcze, który bez stawiania warunków
przyjąłeś do siebie Maryję i Jej Dziecię,
zawierzamy Tobie ten moment historii świata i Kościoła,
naszej diecezji i parafii,
w którym przychodzi nam przeżywać naszą wędrówkę wiary.
Prosimy, byśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu,
podobnie jak Ty, potrafili z odwagą przyjąć
wszystkie wydarzenia naszego czasu,
których zbawczego znaczenia często do końca jeszcze nie rozumiemy.
Prosimy Cię, byśmy z Twoją pomocą i za twoim przykładem,
z odwagą i ufnością potrafili przyjąć naszą kruchość i bezradność.
Prosimy Cię, abyśmy z szacunkiem i delikatnością,
bez wykluczenia i osądzania,
byli gotowi przyjąć każdego człowieka jak siostrę i brata.
Święty Józefie, opiekunie nieszczęśliwych i potrzebujących,
wygnańców i cierpiących, ubogich i umierających,
ucz nas tej samej troski i odpowiedzialności za każdego człowieka,
z jaką Ty otoczyłeś Dziecię i Jego Matkę.
Ojcze twórczej odwagi,
spoglądamy dziś także w przyszłość pełną wyzwań,
które będziemy musieli podjąć,
aby przezwyciężyć bolesne skutki trwającej pandemii.
Prosimy Cię, byś uprosił nam łaskę prawdziwie boskiej kreatywności,
abyśmy tak jak Ty umieli przekształcić problem w szansę;
abyśmy nie poddawali się rezygnacji wobec trudności,
ale byli zawsze gotowi zrezygnować z naszych przyzwyczajeń,
opuścić bezpieczne schematy i wyjść na spotkanie każdego człowieka,
głosząc Dobrą Nowiną o czułej miłości Boga objawionej
w Twoim przybranym Synu,
a naszym Panu i Bracie, Jezusie Chrystusie.
Józefie, Cieślo z Nazaretu, człowieku pracy,
pomóż nam na nowo odkryć wartość pracy,
która jest uczestnictwem w dziele samego Boga.
Uproś nam łaskę zaangażowania w pracy nad sobą
oraz w codziennych obowiązkach,
byśmy nie uchylali się od wspólnego budowania nowych więzi rodzinnych i społecznych.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
wyjednaj nam łaskę ufności i odwagi.
Wyproś łaskę zapomnienia o sobie i zwracania się ku Bogu Ojcu,
byśmy jak Ty mogli wypełnić Jego wolę
i z Tobą cieszyć się wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wrzesień 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 sierpnia, 2021 31 sierpnia, 2021 1 września, 2021 2 września, 2021 3 września, 2021 4 września, 2021 5 września, 2021
6 września, 2021 7 września, 2021 8 września, 2021 9 września, 2021 10 września, 2021 11 września, 2021 12 września, 2021
13 września, 2021 14 września, 2021 15 września, 2021 16 września, 2021 17 września, 2021 18 września, 2021 19 września, 2021
20 września, 2021 21 września, 2021 22 września, 2021 23 września, 2021 24 września, 2021 25 września, 2021 26 września, 2021

Cały dzień: Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

27 września, 2021 28 września, 2021 29 września, 2021 30 września, 2021 1 października, 2021 2 października, 2021

Cały dzień: Pielgrzymka do Częstochowy

3 października, 2021