Róże różańcowe

różaniec

„Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić.
Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to.” –
bł. Ignacy Kłopotowski

 

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Każdy członek RR:

  • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
  • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
  • przez miesiąc modli się w jednej i tej samej intencji.

Organizacja:

  • zmiana Tajemnic i intencji następuje co miesiąc, na spotkaniach Róż Różańcowych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz 7.45

Szczypta historii różańca:

Prekursorem tajemnic różańcowych jest bł. Dominik z Prus, mnich kartuski z klasztoru w Trewirze. W 1409 roku podzielił życie Jezusa i Maryi na 50 tajemnic od Zwiastowania Pańskiego do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Na zakończenie każdego Zdrowaś kończącego się na słowie „…Jezus”, dodał klauzulę. Różaniec ułożony przez bł. Dominika składał się z 50 tajemnic i 50 Zdrowaś.

Po Soborze Trydenckim św. Pius V, zatwierdził Różaniec Najświętszej Maryi Panny w całym Kościele, określając podział na 3 części (radosną, bolesną, chwalebną) i ustalając ostatecznie tajemnice różańcowe. Zwrócił uwagę na to, że tajemnice różańcowe należy medytować.

Do Polski modlitwę różańcową miał sprowadzić i propagować wśród wiernych św. Jacek Odrowąż, dominikanin.

Różaniec zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku, nie zmienił się, aż do początku XXI wieku w związku z rozszerzeniem jakie zaproponował bł. Jan Paweł II, wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16 października 2002 roku Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae“. Mimo, że odmawianie tajemnic światła bł. Jan Paweł II przedstawił jako propozycję, to inicjatywa papieża została bardzo dobrze przyjęta w całym Kościele i jest powszechnie praktykowana.

Różaniec:

jest modlitwą Maryjną, tj. duchowo jednoczącą chrześcijanina z osobą Matki Jezusa. Kościół katolicki rozumie tę maryjność Różańca w takim sensie, że wierni modląc się na Różańcu jednoczą się w duchu świętych obcowania z Matką Bożą. Razem z Nią trwając w obecności Bożej, kontemplują Jezusa Chrystusa. Bł. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako „odmawiała Różaniec“, dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy.

Modlitwy używane w Różańcu są modlitwami biblijnymi, ponieważ są zdaniami wyjętymi z Ewangelii „Zdrowaś“ – Łk 1, 28 – 45; Ojcze nasz – Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4. Dlatego „Zdrowaś“, to modlitwa najważniejsza po „Ojcze nasz“. „Zdrowaś jest chronologicznie wcześniejsza od „Ojcze nasz“, bo powstała jeszcze przed narodzeniem Jezusa, który później nauczył Apostołów modlitwy „Ojcze nasz“.

 Żywy Różaniec: 

powstał w XIX wieku  jako międzynarodowy ruch religijny założony przez Pauline – Marie Jaricot . Ma on charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 5 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego, czyli Różańca Rodzinnego.

różaniecDla lepszego poznania i zachęty kilka cytatów na temat Różańca Świętego :

„Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych.”

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.”

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. Różaniec to Skarb, który należy odkryć”.
Jan Paweł II

„Różaniec jest duchową „bronią” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie.”
Benedykt XVI

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.”
św. Jan Bosko

„Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.”

„Różaniec jest szczególnie ważny dla tych, którzy pracują umysłowo lub studiują. Gdyż owe pozornie monotonne szczebiotanie dzieci do swej Matki w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny niszczy wszelki zarodek próżności i pychy.”
św. Josemaría Escrivá

„Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego tym więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, więcej dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go.”
bł. Ignacy Kłopotowski

„Na nowo odkryjmy w różańcu siłę. Weźmy różaniec do ręki mocno i z ufnością (…). Różaniec biorę do ręki i w duchu – poprzez intencje – różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża – przyjdzie ratunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wielu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczytać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu”.
Służebnica Boża Anna Jenke

Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…”
Ks. Stefan Kard. Wyszyński

W naszej Parafii istnieje 12  Kół Żywego Różańca, które spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św.

1. Św. Andrzeja Boboli – p. Edwarda Nosal

2. Św. S. Faustyny – P. Stanisławy Ziemniak

3. Św. Weroniki – P. Bronisława Kudła

4. NMB N Pomocy – P. Zuzanny Kozioł

5. Św. Floriana – P. Bronisława Dec

6. Św. Kazimierza – P. Władysława Mazur

7. Św. Stanisława Kostki – P. Henryka Porady

8. Św. Marii Magdaleny – P. Marty Czarnik

9. Św. Rity – P. Janiny Błaszkowicz

10.  Św. Jadwigi – P. Haliny Nosal

11. MB Fatimskiej – P. Janiny Myśliwiec

12. Św. Bernadety – P. Agaty Fila

Zmiana Tajemnic Różańcowych 8 lutego 2015r. Zobacz zdjęcia