Historia i Teraźniejszość

Parafia Rzeszów pw.: Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Floriana
parafia erygowana: 1985 r.
Adres: ul. Bursztynowa 1
35-322 Rzeszów,
tel. 17 871 27 00
proboszcz: Ks. mgr Józef Kandefer, EC

Historia:

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana została wydzielona z parafii Farnej pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie. Parafia w Załężu została erygowana kanonicznie dekretem bpa I. Tokarczuka, Ordynariusza Przemyskiego dnia 29.05.1985 r. Pierwszym proboszczem w Załężu był ks. infułat Jan Stączek, proboszcz rzeszowskiej Fary. On też rozpoczął starania o pozwolenie na wybudowanie kościoła w Załężu. W 1979 r. Wydział do Spraw Wyznań przy Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wyraził zgodę na rozbudowę kaplicy dojazdowej w Załężu. 26.10.1980 r. ks. infułat Jan Stączek poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. W dniu ogłoszenia stanu wojennego, 13.12.1981 r., bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia kamienia węgielnego i dolnego kościoła. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce 03.06.1984 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1980-1984, poświęcony w 1984 r.

Odpust parafialny:  4 maja i 27 czerwca

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Rzeszów – Kaplica w Zakładzie Karnym pw. św. Brata Alberta

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1400, wiernych – 1395, innowierców – 5, niewierzących – 0

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Spiechowicza, Ks. J. Stączka, Ziemiańskiego Bursztynowa, Turkusowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Św. Floriana, Kwarcowa, Brylantowa, Cyrkoniowa, Jaspisowa, Perłowa, Hr.Tarnowskiej, Hr. Potockiego, Nefrytowa, Diamentowa, Lazurowa, Ametystowa, Grafitowa, Agatowa, Rubinowa, Księżycowa, Spółdzielcza nr 8, Załęska (12-30).

Cmentarz: miejski

Kapłani pracujący w parafii MBN Pomocy i św. Floriana

   • Ks. infułat Jan Stączek – pierwszy proboszcz fary 1987
   • Ks. Prałat Stanisław Słowik 1987- 1996
   • Wikariusze:
    – Ks. Paweł Pietrusiak ( obecnie rektor WSD w Rzeszowie), 1992- ks. Jan Gajda, ks. Jacek Kaszycki,  Ks. Józef Trela
   • Rezydent – ks. Stanisław Mazur (na czas studiów) obecnie proboszcz w Ropczycach
   • Ks. Stanisław Marczak – Proboszcz od 1996 -2007
    Ks. Wiesław Matyskiewicz ( sekretarz bpa Kazimierza) na czas choroby proboszcza.
   • Ks. dr Adam Dzióba – katecheta SP w Załężu oraz pomoc duszpasterska w parafii w latach 1997 – 2008. Jednocześnie pełnił funkcję w Kurii Diecezjalnej jako Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej.
   •  Ks. Józef Kandefer od 26.08. 2007 proboszcz
   • Pomoc duszpasterska –Ks. Krzysztof Piękoś – od 2008r.
   • Wikariusz – ks. Robert Bober od września 2011 do marca 2012r.

Strona w trakcie budowy, zapraszamy do współredagowania.

Wszelkie propozycje oraz informacje, które mogłyby ubogacić naszą stronę, prosimy przesyłać na adres: administrator@parafia.rzeszow.pl