Nabożeństwo I soboty miesiąca, poświęcenie figury M.B.Fatimskiej