Domowy Kościół

znakrokuDomowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.
Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK (krąg tworzy 4-7 małżeństw), aby sobie wzajemnie pomagać.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
• dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku,
• modlitwa – dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca,
• formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne – zobowiązania (dary):
• codzienna modlitwa osobista,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,P1660550
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
• uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej.

Materiały zaczerpnięte z zasad Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie

      spotkanie Kręgu Rodzin - dzielenie się życiem 3stycznia 2015

W naszej parafii Krąg Rodzin funkcjonuje od 2013 roku, liczy 6 małżeństw. Krąg angażuje się w życie parafii, na spotkaniach omawiane są również bieżące jej potrzeby, m.in.  nasze dzieci tworzą scholę parafialną, która ubogaca śpiewem nie tylko wspólne Msze święte, które członkowie Kręgu oprawiają czytaniami i modlitwą wiernych. Za przyczyną członków kręgu Rodzin powstała strona WWW parafii. 

Zobacz zdjęcia:

spotkanie Kręgu Rodzin- rozważanie fragmentu Pisma świętego spotkanie Kręgu Rodzin

 

 

 

 
Odwiedź Stronę Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej

Zobacz też  Duszpasterstwo Małżeństw